Ֆինանսական հաշվետվություն

Հանրակրթություն 3-րդ եռամսյակ

հանրակրթություն 2-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն արտաբյուջե 2-րդ եռամսյակ

նախահաշիվ 2018

սննդի հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

սննդի հաշվետվություն II եռամսյակ

հաշվետվություն հանրակրթություն- I եռամսյակ

սննդի հաշվետվություն- I եռամսյակ

սննդի նախահաշիվ — 2017

հաշվետվություն

նախահաշիվ

նախահաշիվ 2017

Տեղեկատվություն 2018թ բյուջեի

2017թ-ի տարեկան հաշվետվություն

1-ին եռամսյակ 2018թ-հանրակրթություն