Հայտարարություններ

25.03.2019 թ.

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին  ժամանակավոր աշխատանքի համար անհրաժեշտ է I դասարանի դասվար` համապատասխան որակավորմամբ /8  դասաժամ/:

Մանրամասների համար զանգահարել  (0286) 95-431,  098 089202  հեռախոսահամարներով:

 

23.02.2019 թ.

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին  ժամանակավոր աշխատանքի համար անհրաժեշտ է I դասարանի դասվար` համապատասխան որակավորմամբ /8  դասաժամ/:

Մանրամասների համար զանգահարել  (0286) 95-431,  098 089202  հեռախոսահամարներով:

23.01.2019 թ.

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին  ժամանակավոր աշխատանքի համար անհրաժեշտ է I դասարանի դասվար` համապատասխան որակավորմամբ /8  դասաժամ/:

Մանրամասների համար զանգահարել  (0286) 95-431,  098 089202  հեռախոսահամարներով:

08.01.2019

 Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի երաժշտության (4 դասաժամ) և  կերպարվեստի (4 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

      Ոսուցչի պաշտոնի համար վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման:

      Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր  և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

     Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

 1. հաստատության տնօրենի անունով դիմում (Ձև 1),
 2. բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ)` «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան որակավորմամբ,
 3. անձնագրի պատճենը,
 4. ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
 5. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
 6. մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,
 7. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

    Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

    Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև դեկտեմբերի  3-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից  15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

    Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

    Մրցույթը տեղի կունենա դեկտեմբերի 4-ին, ժամը` 15:00-ին, Սյունիքի մարզի Շվանիձորի միջնակարգ դպրոցում:

    Հասցեն` գ. Շվանիձոր, 1-ին փողոց, 3-րդ նրբանցք, շենք 4:

    Զանգահարել (0286) 95-431 հեռախոսահամարով:

10.12.2018 թ.

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին  ժամանակավոր աշխատանքի համար անհրաժեշտ է I դասարանի դասվար` համապատասխան որակավորմամբ /8  դասաժամ/:

Մանրամասների համար զանգահարել  (0286) 95-431,  098 089202  հեռախոսահամարներով:


12.11.2018 թ.

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին  ժամանակավոր աշխատանքի համար անհրաժեշտ է I դասարանի դասվար` համապատասխան որակավորմամբ /8  դասաժամ/:

Մանրամասների համար զանգահարել  (0286) 95-431,  098 089202  հեռախոսահամարներով:

08.11.2018

       Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի երաժշտության (4 դասաժամ),  կերպարվեստի (4 դասաժամ), ռուսաց լեզվի (18  դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

      Ոսուցչի պաշտոնի համար վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման:

      Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր  և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

     Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

 1. հաստատության տնօրենի անունով դիմում (Ձև 1),
 2. բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ)` «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան որակավորմամբ,
 3. անձնագրի պատճենը,
 4. ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
 5. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
 6. մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,
 7. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

    Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

    Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև դեկտեմբերի  3-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից  15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

    Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

    Մրցույթը տեղի կունենա դեկտեմբերի 4-ին, ժամը` 15:00-ին, Սյունիքի մարզի Շվանիձորի միջնակարգ դպրոցում:

    Հասցեն` գ. Շվանիձոր, 1-ին փողոց, 3-րդ նրբանցք, շենք 4:

    Զանգահարել (0286) 95-431 հեռախոսահամարով:

10.10.2018 թ.

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին  ժամանակավոր աշխատանքի համար անհրաժեշտ է I դասարանի դասվար` համապատասխան որակավորմամբ /8  դասաժամ/:

Մանրամասների համար զանգահարել  (0286) 95-431,  098 089202  հեռախոսահամարներով:

10.09.2018 թ.

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին  ժամանակավոր աշխատանքի համար անհրաժեշտ է I դասարանի դասվար` համապատասխան որակավորմամբ /8  դասաժամ/:

Մանրամասների համար զանգահարել  (0286) 95-431,  098 089202  հեռախոսահամարներով:


 

   Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի «Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քիմիայի,    աշխարհագրության, երաժշտության,  կերպարվեստի, պատմության ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

      Ոսուցչի պաշտոնի համար վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման:

      Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է    երկու փուլով` գրավոր  և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

     Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

 1. հաստատության տնօրենի անունով դիմում (Ձև 1),
 2.   բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ)` «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ               հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան որակավորմամբ,
 3. անձնագրի պատճենը,
 4.  ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
 5. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),
 6. մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,
 7. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
 8.     ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ

     Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

    Փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 1-ից մինչև օգոստոսի  28-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից          15:00-ը,  բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխա-տանքային օրերից:

 Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

    Մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 29-ին, ժամը` 11:00-ին, Սյունիքի մարզի Շվանիձորի միջնակարգ դպրոցում:

    Հասցեն` գ. Շվանիձոր, 1-ին փողոց, 3-րդ նրբանցք, շենք 4:

    Զանգահարել  (0286) 95-431,  098 089202  հեռախոսահամարներով:

 

   


                                 Վերապատրաստման հայտարարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության երաշխավորությամբ (ՀՀ ԿԳ նախարարի 20.06.2018թ, հմ. 625-Ա/2 հրաման) Կրթության ազգային ինստիտուտի Կապանի մասնաճյուղը կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար:
Դասընթացները կկազմակերպվեն ԿԱԻ Կապանի մասնաճյուղում`  ք.Կապան, փ.Երկաթուղայիններ 4,  հեռ./0285/22767,  (093) 693733
Վերապատրաստման դասընթացներին կարող է մասնակցել այն անձն, որն ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական, գիտամանկավարժական աշխատանքի կամ կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ:
Վերապատրաստմանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`
1.դիմում` Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենի անունով (ձև 1, լրացվում է տեղում).
2.3×4 չափի երկու լուսանկար.
3.բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը.
4.աշխատանքային գրքույկի պատճենը կամ քաղվածքը կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական, գիտամանկավարժական աշխատանքի կամ կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանքը.
5.անձնագրի պատճենը.
6.ստացած վերջին հավաստագրի պատճենը /դրա առկայության դեպքում/.
7.մասնագիտական գիտելիքներն ու գործնական կարողությունները հա¬վաս¬տող այլ փաստաթղթեր (գիտական աշխատություններ, հրապարակումներ կամ դրանց ցանկը).
8.«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում Կրթության ազգային ինստիտուտի 2472300529500010 հաշվեհամանին փոխանցված գումարի անդորրագիրը:
Փաստաթղթերի պատճենները ներկայացվում են բնօրինակի հետ միասին: Պատճենների համապատասխանությունը որոշելուց հետո բնօրինակները վերադարձվում են:
Վերապատրաստման դասընթացի արժեքը 80000 դրամ է, ներառյալ` գրենական պիտույքների, ուսումնական նյութերի տրամադրում:
Մասնակիցների ցանկությամբ դասընթացները կարող են կազմակերպվել ժամը 9:00-ից 14:00-ն, կամ այլ գրաֆիկով:
Դասընթացները կվարեն տնօրենների վերապատրաստման մեծ փորձ ունեցող` Կրթության ազգային ինստիտուտի աշխատակիցներ և հրավիրված այլ մասնագետներ:

Դիմումներն ընդունվում են  2018 թվականի հուլիսի 9-ից օգոստոսի 8-ը ներառյալ` ԿԱԻ Կապանի մասնաճյուղում`  ք.Կապան, փ.Երկաթուղայիններ 4,  հեռ./0285/22767,  (093) 693733 ժամը 9:00-ից 16:00-ն: Դասընթացները կսկսվեն ոչ ուշ, քան մարտի 16-ը:
Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ վերը նշված հեռախոսահամարներով:


1-ին դասարանցիների ընդունելությոն

 <<Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց >>ՊՈԱԿը  հայտարարում  է 2018-2019 ուստարվա 1-ին դասարանցիների ընդունելություն                        

Դպրոցի առաջին դասարան կարող են ընդունվել այն երեխաները, որոնց 6 տարին լրացել կամ լրանալու է մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

 Ներկայացնել  հետևյալ  փաստաթղթերը `

1) դիմումուղղված տնօրենին,

2) բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք 

3) ծննդյան վկայականի  բնօրինակը և պատճենըՏնօրենի «Իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ պատճենը պահպանվում է սովորողի անձնական գործում,

4) 2 լուսանկար՝ 3×4 չափսի,

5) Բժշկական թերթիկ /բժշկական քարտից քաղվածք/

 

 Փաստաթղթերը ընդունվում են 2018թ. օգոստոսի 10ից ամեն օր, ժամը  10:00-15:00-ըբացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերից:

Մանրամասների համար կարող եք դիմել դպրոց ` (հեռ.095-4-31)


Ս/թ մայիսի 23-ին ժամը 11:00 -ին Շվանիձորի միջնակարգ դպրոցում տեղի 
 կունենա միջոցառում՝ նվիրված դպրոցի հիմնադրման 135 ամյակին:


Հայտարարվում է մրցույթ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց>> 
ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր տեղի համար:
Մրցույթը կանցկացվի  հունիսի  5-ին ժամը 1530-ին՝ Շվանիձորի միջնակարգ  
դպրոցի շենքում:
հասցե՝ գ.Շվանիձոր
հեռ.077995433
27.04.2018թ
Фото Գյուղ Շվանիձոր.
Фото Գյուղ Շվանիձոր.
Фото Գյուղ Շվանիձոր.
Фото Գյուղ Շվանիձոր.
Հարգելի՛ շվանիձորցիներ, օրերս Շվանիձորի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ գործադիր մարմնի՝ տնօրենի փոփոխություն: Դպրոցի երկարամյա տնօրեն Անահիտ Զաքարյանը վայր դրեց հայրենի կրթօջախի ղեկավարման պատասխանատու առաքելությունը՝ փոխանցելով այն ուսուցիչ Ալեն Ավետիսյանին:
Տնօրեն, ով շուրջ 16 տարի ղեկավարեց մեր կրթօջախը, և նրա ջանքերի շնորհիվ դպրոցը դարձավ տարածաշրջանի լավագույն ուսումնական հաստատություններից մեկը: Ա. Զաքարյանն այն ուսուցիչներից է, ում համար մանկավարժությունը սոսկ աշխատանք չէ, այլ նվիրում, իսկ ղեկավարումն առաջին հերթին եղել է պարտք և պատասխանատվություն: Ավելի քան չորս տասնամյակ նա կրթել և դաստիարակել է սերունդներ, ովքեր այսօր էլ նրան շարունակում են իրենց Մեծ ուսուցիչ կոչել…
Սիրելի՛ ընկ. Զաքարյան, մեծագույն շնորհակալության և երախտիքի խոսքեր ենք հղում Ձեզ, համոզված լինելով, որ դեռ տարիներ կշարունակեք մանկավարժական Ձեր նվիրումը մատաղ սերնդի ուսուցման և դաստիարակության գործում….
Դպրոցի նոր ղեկավար Ալեն Ավետիսյանին մաղթում ենք հաջողություն և ստեղծագործ աշխատանք՝ ի նպաստ կրթօջախի նորովի զարգացմանն ու հզորացմանը: